Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

dr inż. Adam Zagubień

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 403C
tel.: 94-3478-567, e-mail: adam.zagubien@tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

Kształtowanie klimatu akustycznego na etapie projektowania, modernizacji i przebudowy zakładów przemysłowych.

Publikacje: