Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach Budownictwo, Inżynieria Środowiska oraz Geodezja i Kartografia.

Lista przedmiotów:

Ogłoszenie


Modelowanie i analiza konstrukcji
w środowisku SIMULIA-ABAQUSDarmowe zajęcia warsztatowe dla studentów

Konsultacje dla studentów

Z pracownikami Katedry można się kontaktować osobiście zgodnie z HARMONOGRAMEM KONSULTACJI oraz za pomocą poczty elektronicznej, korzystając z adresów podanych na stronach pracowników Katedry.

Materiały elektroniczne udostępniane studentom

Katedra Mechaniki Budowli udostępnia wybrane zasoby elektroniczne, dotyczące niektórych prowadzonych przedmiotów. Odpowiednie zbiory są udostępniane na wydziałowym serwerze Novell Netware (WILSiG) - ścieżka do zasobów Katedry: M:/KMB
Zasoby są dostępne wyłącznie dla osób posiadających konto na wymienionym serwerze.

Karty obiegowe

Zgodnie z aktualnymi przepisami wewnętrznymi, obowiązek uzyskania wpisu na karcie obiegowej w Katedrze Mechaniki Budowli dotyczy wyłącznie studentów realizujących prace dyplomowe w Katedrze. Z kartą obiegową należy zgłaszać się do promotora.