Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

mgr inż. Katarzyna Wolniewicz

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 404C
tel.: 94-3478-565
e-mail: katarzyna.wolniewicz@tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

Akustyczne i energetyczne uwarunkowania lokalizacji farm wiatrowych

Publikacje: