Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. uczelni

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 407C
tel.: 94-3478-568, e-mail: miroslaw.wesolowski@tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

Mechanika materiałów kompozytowych, wytrzymałość materiałów, Metoda Elementów Skończonych, eksperymentalna analiza modalna, techniki odwrotne.

Publikacje: