Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

dr inż. Marek Nowakowski - kierownik Katedry Mechaniki Budowli

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 406C
tel.: 94-3478-564, e-mail: marek.nowakowski@tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

Interakcja statyczna i dynamiczna konstrukcji z podłożem gruntowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fundamenty blokowe.

Publikacje: