Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

dr inż. Robert Adamczyk

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 402C
tel.: 94-3478-563, e-mail: robert.adamczyk[wstaw_at]tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

- Statyczna i dynamiczna analiza konstrukcji
- Nieliniowa analiza dynamiczna konstrukcji narażonych na działanie nagłych obciążeń
(wybuchy, uderzenia)
- Metoda Elementów Skończonych (MES)
- Konstrukcje drewniane

Publikacje: