Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

dr inż. Robert Adamczyk

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 402C
tel.: 94-3478-563, e-mail: adamczyk[wstaw_at]wilsig.tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

Statyczna i dynamiczna analiza konstrukcji.
Nieliniowa analiza dynamiczna konstrukcji narażonych na działanie nagłych obciążeń (wybuchy, uderzenia).
Metoda Elementów Skończonych (MES).

Publikacje: