Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz - kierownik Katedry

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 406C
tel.: 94-3478-567, 94-3478-569
e-mail: zbigniew.sienkiewicz@wilsig.tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

Interakcja statyczna i dynamiczna konstrukcji z podłożem gruntowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fundamenty blokowe.

Publikacje: