Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

prof. dr inż. Jan Filipkowski

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 407C
tel.: 94-3478-568, e-mail: jan.filipkowski@wilsig.tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej