Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. uczelni

Adres:
Politechnika Koszalińska, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Katedra Mechaniki Budowli
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, 405C
tel.: 94-3478-566, e-mail: krzysztof.cichocki@tu.koszalin.pl

Tematyka pracy naukowo-badawczej

Nieliniowa analiza dynamiczna konstrukcji narażonych na działanie nagłych obciążeń (wybuchy, uderzenia). Metoda Elementów Skończonych (MES).

Publikacje: