Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
tel.: 94-3478-567, 94-3478-569
fax.: 94-3427-652 (numer wydziałowy)
e-mail: kmb@wbiis.tu.koszalin.pl
http://www.kmb.tu.koszalin.pl

Here available in English

o Katedrze

Katedra Mechaniki Budowli jest jednostką organizacyjną Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz. W Katedrze Mechaniki Budowli prowadzone są zajęcia dydaktyczne w zakresie szeroko pojętej teorii konstrukcji są to m.in. zajęcia z mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów, statyki i dynamiki budowli, teorii sprężystości i plastyczności, stanów granicznych konstrukcji oraz technologii informacyjnych.

W działalności naukowo-badawczej Katedry można wyróżnić zagadnienia:

Ogłoszenie

Modelowanie i analiza konstrukcji
w środowisku SIMULIA-ABAQUSDarmowe zajęcia warsztatowe dla studentów